HOSŤ DŠT / DEBRIS COMPANY: Dolcissime Sirene

HOSŤ DŠT / DEBRIS COMPANY: Dolcissime Sirene

Tanečno-divadelné predstavenie dolcissime sirene / svadba vychádza z niektorých častí textu Ottavia Rinucciniho Intermedi da la Pelegrina, libreta, zhudobneného predstaviteľom hudobného humanizmu, režisérom a organizátorom – grófom Giovannim De Bardim pripravenom pri príležitosti svadby Ferdinanda Medici a Cristiny di Lorena. Formálne je predstavenie voľne inšpirované textom a hľadaním ďalších dramatických intermédií platónskeho idealizmu a filozofie života v divadelno-hudobnej forme.

Hra je úvahou o spochybnení snahy dejín a ich politického kontextu strhnúť pozornosť na „veľkých protagonistov“ – ako reprezentantov a definovateľov pravdy. O tom, že pravda dozrieva v každom jednotlivcovi nezávisle nevynútená okolnosťami, možno aj nikdy nezaznamenaná. V určitom zmysle vždy subjektívna, s vlastnou zodpovednosťou. Oslava napr. konca stredoveku ako apoteózy boja dobra so zlom sa ukazuje ako adekvátna. Ale boj dobra so zlom bol vždy len zápasom individuality/jednotlivca vo svojom vnútri. Politika a boj o politickú moc sa k tejto vojne môže len priblížiť ale nikdy sa nemôžu stať jej subtílnou súčasťou.

Autori hudby – Ján Boleslav Kladivo a Jozef Vlk vytvorili na základe Rinucciniho poézie dekonštruktívnou metódou niekoľko skladieb, a keďže nikdy nepočuli stredoveký hudobný výklad Giovanniho De Bardi a ďalších zúčastnených skladateľov, vzniklo niečo na spôsob aleatórneho chápania východiskového textu.

choreografia: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková
účinkujú: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková
réžia: Jozef Vlk
hudba a koncept: Ján Boleslav Kladivo a Jozef Vlk
kostýmy: Marija Havran
svetelný dizajn: Jozef Vlk
produkcia: Martina Širáňová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie sa koná s finančnou podporou mesta Banská Bystrica v rámci projektu PRESAH 2020.