Ex + Spaces NEHRÁME

Ex + Spaces NEHRÁME

Výnimočné spojenie predstavení ex (čítaj é na ikstú) a Spaces sprostredkúva dva pohľady na bytie človeka v kontexte dopadu jeho (ne)činnosti na svoje blízke i vzdialené okolie…

Ex (pôvodne súčasť predstavenia 3×20 Muži) sa zaoberá problémom plastového odpadu a jeho názov je odvodený z exponenciálnej funkcie „večného“ rastu. Predstavenie sa kritickou formou pozerá na ľudské tápanie v súlade s udržateľnosťou svojej existencie, čím otvára háklivú, no neodkladnú environmentálnu tematiku.

Spaces (pôvodne súčasť predstavenia 3×20 Ženy) si všíma človeka ako obyvateľa vesmíru. Je zasadený do kozmologických procesov a súvislostí presahujúcich naše obmedzené chápanie i predstavivosť. Dielo okrem až magicky – rituálne pôsobiaceho tanca ponúka aj zážitok vesmírnej púte v sprievode projekcií a podmanivej hudby, ktorej autorom je uznávaný ambientný hudobník Maok.