Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / Roberta Legros Štěpánková: LOPEROHUNT (v BDNR)

Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / Roberta Legros Štěpánková: LOPEROHUNT (v BDNR)

Roberta Legros Štěpánková

LOPEROHUNT

(Slovensko)

            L O P E R O H U N T je dielo, ktoré cez krajiny pohyblivého tela odkrýva čas labyrintu. Tanec je spolu so zvukom tvarovaný do hudby paralelných príbehov. Odovzdanie sa počúvaniu vytvára priestor vzájomného dorozumievania sa medzi performérkou a hudobníkom archaickým jazykom zvuku a pohybu. Svetlo, ako slnko, počúva všetko dianie a umožňuje odkrývať nové tváre bytostí osídľujúcich priestor labyrintu. Ona je vpredu, on v zadnej časti tela a priestor vzpínajúci sa pozdĺž stredovej osi vytvára pulz vzďaľovania a približovania sa k podstate stredu. Úcta k detailu pozýva všetkých zúčastnených k ešte bdelšej prítomnosti. Divák je tu podobne ako umelec „druhým brehom“, od ktorého sa jemne odráža význam. Len povoliť a všetko nezastaviteľne plynie. Oddanosť mýtu v tomto novom čase a pripravenosť nechať sa viesť niťami labyrintu sú to, čo tká spleť príbehov známych a zároveň vždy odznova písaných.

 

L O P E R O H U N T  je

 

Re-aktualizácia mýtu.

Labyrint je nekonečný priestor.

Odzrkadľuje neustálu cyklickosť približovania sa a vzďaľovania od Stredu.

Keď dosahujeme Stred, odkrýva sa jeho pomyseľnosť.

Všetko pokračuje.

(Performérka) Je na javisku a na hranici. Počuť hlas.

(Ona) Je prevteľujúce sa bytie. Telo je telo je telo.

(Ona, inokedy On) Sú z prázdneho priestoru vedení do rôznych podôb príbehu a späť do

nekonečna.

Príbeh sa odohráva neďaleko jazera, nad ktorým stojí chrám.

Slnko je na poklese.

 

Tanec, text: Roberta Legros Štěpánková

Hudba: Matthieu Legros

Svetelný dizajn: Filip Horn

Tvorba kostýmu: Klára Židková

Autorka konceptu: Roberta Legros Štěpánková

Produkcia: Martina Čeretková

 

Projekt vznikol za finančnej podpory statutárního mesta Brna, centra choreografického rozvoja SE.  S. TA.

Z verejných zdrojov podporil FPU.