Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / Marta Poláková: ENDLESS SHIFT & Teatr Tańca Zawirowania: ANIMA-ANIMUS (v BDNR)

Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / Marta Poláková: ENDLESS SHIFT & Teatr Tańca Zawirowania: ANIMA-ANIMUS (v BDNR)

Marta Poláková

ENDLESS SHIFT

(Slovensko)

Dve bytosti. Dve energie. Dva protiklady. Napätie medzi nimi posúva vzdialenosť. Vzťah v nekonečnej oscilácii odrazu a spočinutia. Maska skrýva a zároveň odhaľuje. Kto je kto?

Koncept a choreografia: Marta Poláková / LAB

Hudba: Martin Polák, Tibor Feledi

Kostýmy: Simona Vachálková

Masky: Marek Štuller

Svetelný dizajn: Robert Polák

Tanec a choreografia: Silvia Sviteková, Lukáš Bobalík

+

Teatr Tańca Zawirowania

ANIMA-ANIMUS

(Poľsko)

Duet odkazujúci na Jungov koncept rodovej duality súvisiacej so psyché a archetypmi Anima (ženský element u muža) a Animus (mužský element u ženy). Duet prezentuje vzťah, no tak isto konflikt medzi mužskou Animou, ktorá vedie k jednote a harmónii a ženskou Animus, ktorá sa usiluje o rast, symbolizujúc tak diferenciáciu a dynamiku. 

Téma jednoty a nerozlučnosti ženy a muža tak isto odkazuje na biblický obraz stvorenia ženy z Adamovho rebra. 

 

Tanec: Ewa Noras, Stanisław Bulder

Choreografia: Elwira Piorun

Dramaturgia: Aleksandra Kostrzewa