Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / Danae Dimitriadi & Dionysios Alamanos: ATMA

Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / Danae Dimitriadi & Dionysios Alamanos: ATMA

Danae Dimitriadi & Dionysios Alamanos

ATMA

(Grécko)

Existuje niečo tvarovateľnejšie ako ľudské telo? Tanec je umenie, ktoré sa zaoberá transformáciou tela, opiera sa o našu schopnosť vnímať telo ako poetický nástroj a kontemplovať prostredníctvom neho našu existenciu. Danae Dimitriadi a Dionysios Alamanos experimentujú s týmto najznámejším nástrojom: telom. Skúmajú jeho krehkosť ale aj vytrvalosť. Využívajú pohyb ako prostriedok na transformáciu do a späť z toho, čo predstavuje prirodzený pôvod ľudstva.

V predstavení ATMA, dvaja tanečníci interpretujú vybrané témy, ktoré sú schopné svojou silou rozochvieť publikum. Zvieracie je v kontraste s ľudským, Apolónske s Dionýzovským, nie preto aby vytvorili ešte ďalšie neprekonateľné dualistické rozdelenie ale skôr preto, aby začlenili dva protichodné aspekty do jednej podstaty – komplementárnosti dvoch protichodných prvkov, ktorá v celosti charakterizuje ľudstvo.

Dvaja mladí umelci zaoberajúci sa večným zápasom medzi tým, čím sme a čím sme boli. Divoký prúd obrazov o komplementárnosti ľudského a zvieracieho v nás. Nekonečná transformácia tela.

 

Choreografia a tanec : Danae & Dionysios

Hudba: Constantine Skourlis

Kostýmy: Vaya Nikolakopoulou

Svetelný dizajn: Llorenc Parra

S podporou: Onassis Cultural Center, Big Story Productions, One Dance Week, L’Estruch Fabrica De Creatio, Centre Civic Barceloneta