Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / Barbora Janáková: NO ON

Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / Barbora Janáková: NO ON

Barbora Janáková

NO ON

(Slovensko)

            NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií. V miestnosti ste prítomní vy a veci rôznych tvarov, funkcií. A Barbora s Jurajom, tí sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú. Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha vodičov je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.

 

Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech

Koncept: Barbora Janáková

Dramaturgia: Katarína K. Cvečková

Vizuál: Laura Štorcelová

Performatívny mentoring: Peter Šavel

Performancia: Barbora Janáková

Hudobný mentoring: Marián Zavarský

Fotografia plagátu: Nina Pacherová

Video bulletin: Dorota Vlnová

Grafický dizajn plagátu a bulletinu: Ivana Kleinová

Výroba kostýmu: B.C.M. Fashion style s.r.o.

Produkcia: mimoOs, o.z.