Dancing Together (šťastná hodinka)

Napriek (alebo práve kvôli) všetkým prekážkam z minulých mesiacov si konečne môžeme schuti zatancovať SPOLU! Pandémiou revitalizovaný obsah tohto slova dáva (nielen) pohybu a tancu nové opodstatnenie, o ktoré sa chceme s vami v tento podvečer podeliť. Podujatie nemá ambíciu nahradiť „Skaderuku“, no určite môže priblížiť, čo vzniká spojením tanečníkov a ich zverencov na pohybových a tanečných kurzoch DŠT. Pripravte sa na šťastnú hodinku oslavujúcu radosť z pohybu – priamo pod oblohou na nádvorí nášho divadla – s deťmi, dospelými aj tanečnými profíkmi. Srdečne Vás teda všetkých pozývame v neformálnej atmosfére pár dní pred premiérou „predosláviť“ koniec tejto poučnej sezóny Rozkvetu.

Akcia sa koná iba ak nebude pršať a vstup na ňu je bezplatný.