ČIN / tretina z diela 3×20 Ženy / na navstevnik.online

ČIN / tretina z diela 3×20 Ženy / na navstevnik.online

Čin, nečin, zločin. Aké dôsledky má naša ľahostajnosť, nestrannosť, či slepá dôvera v populárnych lídrov? Inscenácia ČIN je jednou tretinou diela 3×20 Ženy, ktoré bolo ocenené prestížnou cenou DOSKY za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla. Na ploche dvadsiatich minút formou intenzívneho tanečného zážitku otvára témy manipulácie mocou, vymedzujúcej agresivity a chladnokrvného elitárstva.
Dnes, keď sa síce zatýkajú tí, čo mali strážiť spravodlivosť, ale jednanie najvyšších predstaviteľov štátu zároveň často pripomína klauniádu, je ČIN až podozrivo relevantným a aktuálnym umeleckým dielom…

Pár viet o autorke:

LÍVIA MÉNDEZ MARÍN BALÁŽOVÁ súčasná tanečníčka zo Slovenska, žijúca v San Jose Costa Rica. Študovala na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici tanečný odbor. Vo svojom štúdiu pokračovala na SEAD Salzburg experimental dance academy v Rakúskom Salzburgu a na P.A.R.T.S. Od novembra roku 2012 začala spolupracovať s Ultima Vez Wim Vandekeybus najprv s predstavením „What the body does not remember“ a v roku 2015 „Speak low if You speak Love”. V novembri roku 2015 založila spolu so Zebastiánom Méndezom Marínom umelecké teleso Colectivo Priekopník Veverička, pod ktorým už odpremiérovali niekoľko úspešných inscenácií.

K dielu 3×20 Ženy celkovo:

Tri dvadsaťminútové inscenácie vytvorené výraznými ženskými choreografkami. Každá so svojbytnou poetikou pohybu, scény i odkazu.
Tri sondy do dnešného sveta, jeho problémov, otázok i nádejí. Tri rôzne zážitky zo súčasného tanca spájajúce abstrakciu, drámu a meditáciu v jednu silnú skúsenosť. Predstavenie získalo prestížnu cenu DOSKY 2019 za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla.