BESI / Premiéra / NAŽIVO v DIVADLE

BESI / Premiéra / NAŽIVO v DIVADLE

Premiéra našej najnovšej inscenácie Besi 100% naživo v našom divadle s predpokladanou účasťou tvorcov. Rezervácia vstupeniek je platná jedine s uvedením vašej mailovej adresy a telefónneho čísla, na základe nariadení Úradu verejného zdravotníctva.

UMELECKÝ TÍM:

Milan Tomášik / choreografia

Jakub Mudrák / réžia, dramaturgia a hudba

Ivana Macková / scénografia a kostýmy

Ján Čief / svetelný dizajn

Inšpiračným zdrojom k inscenácii sa pre tvorcov stala téma krásy. V procese tvorby sa autori zamerali na historický vývin vnímania krásy a neskôr z toho vyplý­vajúce otázky: Ako chápeme krásu v sú­časnosti? Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativi­zovaných hodnôt? Ovplyvňuje zmysel pre krásu fungovanie spoločnosti či medziľud­ské vzťahy? Z ďalších a ďalších podobných otázok a najmä z hľadania ich odpovedí vytvárajú autori tematickú mozaiku, ktorá je jadrom predstavenia. Inscenácie o krá­se no tak isto o ošklivosti, o besoch v nás, ktoré sú schopné krásu deštruovať. Jednou z inšpirácií sa pre tvorcov stala aj francúz­ska stredoveká básnická zbierka Román o ruži bohatá na metafory a alegorické obrazy, ktoré sa stali podnetnými pri vytvá­raní choreografie a vizuálneho stvárnenia inscenácie.

ÚČINKUJÚ / UMELECKÝ SÚBOR DŠT:

Tibor Trulik (Slovensko)

Michaela Mirtová (Slovensko)

Jason Yap (Malajzia)

Laura Carolina Garcia (Čile)

Bartosz Przybylski (Poľsko)

Julie Charalambidou (Cyprus)