Besi

Besi

Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativizovaných hodnôt? Inscenácia Besi pojednáva o kráse, no tak isto o ošklivosti, o besoch v nás, ktoré sú schopné krásu deštruovať. Tvorcovia pracujú s rôznorodými inšpiráciami (pohyb, literatúra, estetika), ktoré umne pretavujú do kompaktného tanečného diela. Choreograf Milan Tomášik nadväzuje na svoje bohaté skúsenosti (aj s prácou v našom divadle) a jeho typický umelecký rukopis v spojení s medzinárodným umeleckým súborom DŠT dáva tušiť čosi krásne…