ARTgang / Neskorý zber: Vráskanie

ARTgang / Neskorý zber: Vráskanie
Divadlo Štúdio tanca a Neskorý zber v rámci projektu Artgang predstaví tanečnú inscenáciu Vráskanie. Autorská inscenácia vo viacerých obrazoch o starnutí. Reflektuje otázky: Aký je tanec starnutia? Aká je abstrakcia elementov starnutia sprostredkovaná fyzickou skúsenosťou? Je v starnutí krása? Aká?
Predstavenie je kondenzáciou dlhodobého výskumu Anny Sedlačkovej, ktorého impulzom bolo vlastné starnutie, jeho rôzne etapy, prejavy a pocity a témy. Významnou mierou ovplyvnila jej pohľad na starnutie spolupráca s kolegami z rôznych umeleckých alebo spoločenských oblastí, medzi inými s americkou choreografkou Martou Renzi, s etnologičkou Ľubicou Voľanskou, s biologičkou Martou Ollé, hudobným skladateľom Petrom Grollom a tanečníkmi, jej bývalými študentmi rôznych generácií.
Široká škála tém sa vykryštalizovala do troch hlavných tém: Starnutie buniek. Starnutie a zánik je proces, ktorý dopĺňa tvorenie a zrod. Oba procesy sú neoddeliteľné.
Starnutie na bunkovej úrovni je fascinujúce: vznik bunky, jej poslanie, delenie, opakovanie, opakovanie, smrť… vznik…
Koľko a aké bytosti obývajú ženu v starnutí? Zvieracích aj ľudských, mužských aj ženských, mladých aj starých. Ako súvisí starnutie s kryštalizáciou a transformáciou vlastnej identity?
Choreografia: Anna Sedlačková, Marta Renzi
Hudba: Peter Groll
Kostýmy a scéna: Dorota Cigánková
Svetelná réžia: Jozef Miklós
Účinkujú: Anna Sedlačková, Lukáš Bobalík, Anna Hurajtová, Daniel Raček, Denisa Šeďová, Katarína Vlniešková
Produkcia: Neskorý zber o.z.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
fb event: https://www.facebook.com/events/5221791121232732