Aha! Lucia

Aha! Lucia

Spoznajte sa s Luciou Kašiarovou – riaditeľkou Divadla Štúdio tanca, tanečníčkou a mnohodincom!

O čom bude Aha! Lucia podľa samotnej Lucie

Večer AHA!, kde sa postupne predstavujú ľudia stojaci za Divadlom Štúdio tanca, som tentokrát pripravila pre vás JA, Lucia. Ale JA neprídem ako jedinec, ale ako Mnohodinec.
Čo to pre mňa znamená? 

“Mnohodinnosť” je už niekoľko rokov v strede môjho záujmu, tak v umeleckej tvorbe, ako aj v živote. Zaujíma ma, ako nahliadať na prelínanie osobných a všeobecných skúseností v živote. Kde končí jeden a začína druhý? Prostredníctvom svojho tela, hlasu predstavivosti hľadám a aplikujem metódy, ako toto prelínanie medzi mnou, nami, hmotou, energiou zmateriálniť, sformovať – ako si zachovať vlastnú autonómiu a predsa sa prelínať v mnohodinnosti. Náhoda, chyba, superpozícia, tanec, fyzika, emócie, vesmír, pohyb sú pre mňa východzím bodom k akcii. Tentokrát pre večer AHA!. 

Tento raz nahliadnem na svoj osobný vzťah k samej sebe v súvzťažnosti k miestu konania akcie. K Divadlu Štúdio tanca a Banskej Bystrici. Kto som? Rodič, žena, leader, umelec, dieťa. Svoju jedinečnosť často identifikujem tým, čo nám určuje spoločnosť, alebo tým, ako sa sami chceme prejavovať. Kde sa v tom nachádza mnohodinnosť? To, ako vnímam seba sa zrkadlí v akcii iných. To, ako sa správam ja formuje iného. Keď stratíme niekoho blízkeho, kde v časopriestore zostane visieť tento kus mňa, nás, života? 

V priebehu večera sa stretnete s mnohými ja, zažijete mňa cez iných v rôznych podobách, situáciách. Môžete to vziať ako výzvu. Skúste sa pozerať, vidieť inak. Tak, ako ako si možno bežne nedovolíte. Nechajte sa prekvapovať tým, čo vás naozaj zaujme a skúste v tom stave zotrvať o niečo dlhšie, neprekliknite hneď do stavu svojho tradičného, naučeného vnímania. Dovoľte si byť niekým, niečím iným.
Môžete si pomôcť jednoducho: ak ste prirodzene rýchly a reaktívny, skúste byť pomalší, napojte sa na ľudí okolo seba, ktorí takí sú, ktorí vás možno navedú na iné tempo. Ak ste analytický typ, skúste každú akciu nechať plynúť bez racionalizácie, bez zastavenia. Ak život beriete vážne, nájdite pre seba moment, možno aj ten najviac dramatický, kedy si dovolíte sa usmiať. Pripravila som tento večer pre vás, ale neočakávam od vás konkrétne reakcie, vkladám do vašich rúk hru, ktorú si rozohrávate sami. Dovoľte si na chvíľu narušiť predstavu o sebe samých. Je to len divadlo! Postavte sa do role, ktorú si v bežnom živote možno hrať nedovolíte.

Neprišli ste kvôli mne, prišli ste kvôli vám. 

Večer AHA! som ja, Lucia, pripravila v spolupráci s mojimi umeleckými kamarátmi hercami z Divadla z Pasáže, Lukášom Kubičinom a tímom DŠT. Spoločne vás prevedieme divadelným zákulisím, preto je kapacita obmedzená.  Pre zachovanie vášho komfortu je lepšie vziať si pohodlné oblečenie, možno farebné okuliare 🙂 a rezervovať si vstupenky vopred.

Vstupujte do divadla s tézou: sme Mnohodinec.