Kurzy

Pravidelne pre vás otvárame pre obľúbené tanečné kurzy. V tejto sezóne dokonca s novým medzinárodným umeleckým súborom. Príďte sa zapojiť a rozkvitnúť spolu s našimi lektormi.

Kurzy


V II. semestri sme otvorili tanečné kurzy:

Súčasný tanec pre dospelých
Klasický tanec
Pohybová príprava pre mladšie deti (3,5-5 r.)
Pohybová príprava pre staršie deti (5-7 r.)
Pohybová príprava pre staršie deti (od 8 rokov)
Kreatívny tanec
Hip-Hop
Cvičenie Pilates

Súčasný tanec dospelí – Laura Ahumada Garcia / Čile (90 min./2x týždenne)
Kurz je zameraný hlavne na techniku floorwork a na princípy využitia zeme. Na hodinách sa budeme snažiť pochopiť telo v náväznosti na váhu a zemskú príťažlivosť. Estetická stránka na tomto kurze nebude zohrávať hlavnú rolu. Kurz priblíži takisto určité prvky z Urban style.

Klasický tanec – Jason Yap / Malajzia (60 min./2x týždenne)
Príďte si užiť vzrušenie a krásu klasického baletu! Hodina bude zameraná na baletnú terminológiu a techniku, cez skúsenosť cvičení pri žrdi, na voľnosti a v priestore. Časom budete mať jasnú predstavu o postavení tela, kvalite pohybu, nosenia hornej časti tela a ohybnosti. Pre každý vek a každú doterajšiu skúsenosť s tancom!

Pohybová príprava – mladšie deti (3,5-5 ročné) – Tibor Trulik / SK; (Jason Yap, Malajzia) (70 min./1x týždenne)
Nenásilná forma pohybových tréningov pre deti, ktoré ešte len v budúcnosti nájdu smerovanie k tanečnej technike. Hodina prebúdza ich prirodzenú tanečnosť, podporuje ich individuálny prejav, synteticky spája princíp hry, slova a pohybu.

Pohybová príprava – staršie deti (od 5 rokov) – Michaela Mirtová / SK (70 min./1x týždenne)
Prostredníctvom tanečno- pohybovo- kreatívnych hier sa deti zoznámia s tancom. Jednoduchým cvičením si zlepšia celkové držanie tela. Na hodine lektorka pracuje s prirodzeným pohybom detí, hudbou, slovom, piesňou, rytmikou a prácou s podlahou, kde nenásilnou formou dochádza k socializácii detí v skupine a podpore ich osobnosti.

Kreatívny tanec – Bartosz Przybylski / Poľsko (60 min./1x týždenne)
Kurz je určený pre všetky vekové kategórie a pre tých, ktorí so súčasným tancom ešte neprišli do kontaktu a nepoznajú jeho možnosti vyjadrenia. Rovnako aj pre tých, ktorí sa nechcú viazať na techniku súčasného tanca. Dajte svojim myšlienkam voľnosť, nechajte sa unášať rečou vlastného tela a naučte sa ju cielene používať. Naučte sa porozumieť reči tela ostatných vďaka práci v malom kolektíve a vymieňať si osobnú skúsenosť a zážitky prostredníctvom tohto tanečného kurzu.

Hip-Hop – Bartosz Przybylski / Poľsko (60 min./1x týždenne)
Na tomto kurze sa naučíte základné informácie o pohybe a štýle z hip-hopovej kultúry. Naučíte sa rozvíjať svoje vlastné chápanie cez jeden z veľmi dôležitých aspektov tejto kultúry, ktorým je improvizácia/voľný štýl (freestyle). Kurz je vhodný pre každého, kto si chce užívať naplno tanec a pohyb.

Pilates – Laura Ahumada Garcia / Čile (60 min./1x týždenne)
Naše rôznorodé hodiny pilatesu bude spájať spoločné zameranie na ovládanie svalov, prostredníctvom mimoriadne efektívneho základného cvičenia zameraného na spevnenie celého tela a predĺženie svalov.

Dĺžka tanečného kurzu je 5 mesiacov. Výučba prebieha 2x týždenne pri súčasnom tanci pre dospelých a pri klasickom tanci. Ostatné kurzy prebiehajú 1x týždenne. Tanečný kurz je ukončený spoločným záverečným vystúpením všetkých účastníkov tanečných kurzov Skade ruka, skade noha.

Poplatok za obdobie február – jún 2020 sa pohybuje v rozmedzí od 80 do 120 € (úhrada prevodom).

Začiatok výučby: od pondelka 3. 2. 2020, podľa stanoveného rozvrhu.

Benefity: Záverečné vystúpenie všetkých účastníkov tanečných kurzov na scéne Divadla štúdio tanca a 2 promo (= zadarmo) vstupenky na vybrané reprízy predstavení divadla.

Lektori:

Mgr. Tibor Trulik
absolvent Základnej umeleckej školy v Bytči pod vedením M. Bušfyovej a M. Zagatovej. Počas svojej profesionálnej kariéry tanečníka spolupracoval s niekoľkými slovenskými a zahraničnými tanečnými umelcami. Ako pedagóg spolupracoval s Letným umeleckým táborom v Banskej Štiavnici, Základnou umeleckou školou v Brezne, so SZŠ 2 ruky v Banskej Bystrici. Jeho choreografické práce v divadle pre deti: O sestre drakom unesenej (2008), rozprávka Stromy (2011,2014), Pastierka vlkov (2017). Svoje tanečné znalosti odovzdáva aj ľuďom s mentálnym postihnutím. Vyštudoval sociálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UMB.

Michaela Mirtová
je členkou umeleckého súboru od septembra 2016. Svoje štúdium ukončila ako absolventka tanečného odboru Konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici. Počas štúdia pedagogicky spolupracovala so SZUŠ Máše Haľamovej v Martine a SZUŠ Róberta Tatára v Banskej Bystrici. Mladá a energická tanečníčka aktívne spolupracovala aj s tanečným súborom Lentilky v Žiline a HNT v Bratislave. Je majsterkou sveta v diskodance a hiphop (IDO).

Jason Yap
pôvodom z Malajzie, žil a študoval v Hong Kongu. Od septembra 2019 je novým členom umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca. Bakalárske štúdium výtvarných umení skončil s vyznamenaním BFA so špecializáciou na súčasný tanec na univerzite The Hong Kong Academy for Performing Arts. V roku 2014 ukončil bakalárske štúdium psychológie. Vystupoval pre medzinárodných umelcov, ako sú napríklad Cat Dérive od Gabrielle Nankivell a Tri prsty od Leily McMillanovej.

Bartosz Przybylski
pôvodom z Poľska, žil a študoval v Poľsku a v Nemecku v Berlíne. Od septembra 2019 je novým členom umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca. Absovoval štúdium v Poľsku na škole Szkoła Tańca Współczesnego “STW” in Poznań, následne študoval Univeristy of Arts dance v Nemecku. Zúčastňoval sa na workshopoch súčasných a moderných techník na festivale Dancing Poznań.

Laura Ahumada Garcia
pôvodom z Čile, žila a študovala v Spojenom kráľovstve v Londýne. Od septembra 2019 je novou členkou umeleckého súboru Divadla Štúdio tanca. Na Univerzite umenia London Contemporary Dance School získala titul bakalár. Počas svojich štúdií spolupracovala s mnohými tanečnými umelcami (Arilton Assunço, Ana Luisa Baquedano, Richard Alston, Leila Mcmillan), s ktorými sa zúčastnila rôznych tanečných projektov prezentovaných aj na zahraničných tanečných a divadelných festivaloch.