Kurzy

V ďalšej sezóne opäť s medzinárodným umeleckým súborom z troch kontinentov! Príďte sa zapojiť a radostne hýbať spolu s našimi lektormi.

Kurzy

OZNAM o možnosti online kurzov: Od 26.10.2020 je možné tieto kurzy absolvovať online formou (Kreatívny tanec s Bartošom, Kreatívny tanec s Julie, Súčasný tanec dospelí s Laurou, Klasický tanec s Jasonom a kurz Tanec s Jasonom). V prípade záujmu a pre viac podrobností kontaktujte:

production@studiotanca.sk alebo 0902 67 27 99

V sezóne 2020 / 2021 máme pre vás otvorené tieto tanečné kurzy:

  • Pohybová príprava – mladšie deti ( 3,5-5 rokov )
  • Pohybová príprava – staršie deti ( 5-7 rokov )
  • Súčasný tanec – deti ( od 8 rokov )
  • Súčasný tanec – dospelí ( od 15 rokov )
  • Kreatívny tanec s Bartošom ( od 15 rokov )
  • Klasický tanec ( od 12 rokov )
  • Tanec s Jasonom (od 15 rokov)
  • Kreatívny tanec s Julie ( od 12 rokov )
  • Cvičenie Pilates

Pohybová príprava – mladšie deti (3,5-5 ročné) – Tibor Trulik / Slovensko ( 70 min. / 1 x týždenne – PONDELOK 16:40 – 17:50 / platba: 80 € / semester )

Nenásilná forma pohybových tréningov pre deti, ktoré ešte len v budúcnosti nájdu smerovanie k tanečnej technike. Hodina prebúdza ich prirodzenú tanečnosť, podporuje ich individuálny prejav, synteticky spája princíp hry, slova a pohybu.

Pohybová príprava – staršie deti (od 5 rokov) – Michaela Mirtová / Slovensko (70 min. / 1 x týždenne – ŠTVRTOK 16:40 – 17:50 / platba: 80 € / semester )

Prostredníctvom tanečno- pohybovo- kreatívnych hier sa deti zoznámia s tancom. Jednoduchým cvičením si zlepšia celkové držanie tela. Na hodine lektorka pracuje s prirodzeným pohybom detí, hudbou, slovom, piesňou, rytmikou a prácou s podlahou, kde nenásilnou formou dochádza k socializácii detí v skupine a podpore ich osobnosti.

Súčasný tanec – deti (od 8 rokov) – Michaela Mirtová / Slovensko (70 min. / 1 x týždenne – PONDELOK 16:40 – 17:50 / platba: 80 € / semester )

Po absolvovaní pohybovej prípravy sa posúvame ďalej. Deti sú už oboznámené s pohybom ako takým cez tanečné hry a cvičenia. Na hodinách súčasného tanca sa budeme kreatívnou formou venovať  práci s podlahou, improvizácii, spolupráci v skupine, priblížime si techniku súčasného tanca v pohybových variáciach a samozrejme sa budeme zabávať.

Súčasný tanec – dospelí ( od 15 rokov) – Laura Carolina Garcia / Čile ( 90 min. / 2 x týždenne – UTOROK 17:00 – 18:30 + ŠTVRTOK 18:00 – 19:30 / platba: 120 € / semester )

Tento kurz je zameraný na floor work a improvizačné techniky. Nájdeme vlastný spôsob na využitie nástrojov, ktoré nám ponúka zem a improvizácia a tie sa budeme snažiť ušiť na mieru každému telu. Estetika tela nie je pri tomto kurze rozhodujúca. Je určený pre každého, kto chce zažiť s pohybom zábavu, užiť si to a hlavne sa niečo jeden od druhého naučiť. Lektorka vám odovzdá skúsenosť, že učenie je o zdieľanom zážitku.

Kreatívny tanec s Bartošom (od 15 rokov)Bartosz Przybylski / Poľsko ( 60 min. / 1 x týždenne – PONDELOK 18:00 – 19:00 / platba: 80 € / semester )

V tomto kurze sa budeme snažiť pochopiť základy princípu vytvárania pohybu, vychádzajúc z nápadu za pomoci improvizácie, času, priestoru, energie a samozrejme úsmevu.

Klasický tanec – Jason Yap (od 12 rokov) / Malajzia (90 min. / 1 x týždenne – ŠTVRTOK 17:50 – 19:20 / platba: 80 € / semester )

Príďte si užiť vzrušenie a krásu klasického baletu! Hodina je zameraná na baletnú techniku a terminológiu, cez skúsenosť cvičení pri žrdi, na voľnosti a v priestore. Časom budete mať jasnú predstavu o postavení tela, kvalite pohybu, nosenia hornej časti tela a ohybnosti. Pre každý vek a každú doterajšiu skúsenosť s tancom!

Tanec s Jasonom (od 15 rokov) – Jason Yap / Malajzia (60 min. / 1 x týždenne – ŠTVRTOK 16:40 – 17:40 / platba: 80 € / semester )

Urban Dance je štýl tanca, komunity a životného štýlu, ktorý sa točí okolo choreografických diel. Choreografia je ovplyvnená niekoľkými rôznymi tanečnými štýlmi, ale vo svojom vnútri vychádza z vlastnej interpretácii hudby choreografom. Jason spolu s vami zmieša vplyvy hip hopu, lyrických štýlov kombinovaných s intenzívnym prežívaním hudby.

Kreatívny tanec s Julie ( od 12 rokov ) – Julie Charalambidou / Cyprus (60 min. / 1 x týždenne, ŠTVRTOK 16:40 – 17:40 / platba: 80 € / semester )

V tomto kurze sa budeme snažiť pochopiť základy princípu vytvárania pohybu, vychádzajúc z nápadu za pomoci improvizácie, času, priestoru, energie a samozrejme úsmevu. Keďže choreografiou sa zaoberám aj osobne, podelím sa s vami o viaceré z mojich vlastných kreácií, ktoré sú väčšinou založené na vlastných štylistických nápadoch a východiskách. Pre tento kurz nie je stanovená konkrétna úroveň pohybu.

Pilates – Julie Charalambidou / Cyprus (60 min. / 1 x týždenne – PONDELOK 16:40 – 17:40, jednorázový poplatok 3,50 v hotovosti na mieste)

Naše spoločné hodiny sa budú zaoberať základnými technikami a princípmi Pilatesu s cieľom posilniť svaly celého tela. Využijeme niektoré zo základných dynamických cvičení Pilatesu, ako aj strečing a rôzne iné zahrievacie cvičenia.

Dĺžka tanečného kurzu je 5 mesiacov. Výučba prebieha 1 x týždenne, iba pri súčasnom tanci pre dospelých 2 x týždenne. Tanečný kurz je ukončený spoločným záverečným vystúpením všetkých účastníkov tanečných kurzov nazvanom Skade ruka, skade noha. Poplatok za obdobie september 2020 – január 2021 sa pohybuje v rozmedzí od 80 do 120 € (úhrada prevodom). Začiatok výučby: od pondelka 14. 9. 2020, podľa stanoveného rozvrhu.

Benefity: Záverečné vystúpenie všetkých účastníkov tanečných kurzov na scéne Divadla štúdio tanca a 2 promo (= zadarmo) vstupenky na vybrané reprízy predstavení divadla.

Lektori:

Mgr. Tibor Trulik
absolvent Základnej umeleckej školy v Bytči pod vedením M. Bušfyovej a M. Zagatovej. Počas svojej profesionálnej kariéry tanečníka spolupracoval s niekoľkými slovenskými a zahraničnými tanečnými umelcami. Ako pedagóg spolupracoval s Letným umeleckým táborom v Banskej Štiavnici, Základnou umeleckou školou v Brezne, so SZŠ 2 ruky v Banskej Bystrici. Jeho choreografické práce v divadle pre deti: O sestre drakom unesenej (2008), rozprávka Stromy (2011,2014), Pastierka vlkov (2017). Svoje tanečné znalosti odovzdáva aj ľuďom s mentálnym postihnutím. Vyštudoval sociálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UMB.

Michaela Mirtová
je členkou umeleckého súboru od roku 2016. Mladá a energická tanečníčka začala tancovať v Žiline v súbore Lentilky. Je viacnásobnou majsterkou Slovenka, Európy a získala ocenenia na Majstrovstvách sveta v štýloch disco dance a hip-hop (IDO). Svoje štúdium ukončila ako absolventka tanečného odboru na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Počas štúdia spolupracovala so SZUŠ Máše Haľamovej v Martine, so SZUŠ Róberta Tatára v Banskej Bystrici a tanečným klubom H&T v Bratislave. Michaela sa zaskvela už v mnohých našich predstaveniach.

Jason Yap
pôvodom z Malajzie, žil a študoval v Hong Kongu. Členom umeleckého súboru je od septembra 2019. Bakalárske štúdium výtvarných umení skončil s vyznamenaním BFA so špecializáciou na súčasný tanec na univerzite The Hong Kong Academy for Performing Arts. V roku 2014 ukončil bakalárske štúdium psychológie. Vystupoval pre medzinárodných umelcov, ako sú napríklad Cat Dérive od Gabrielle Nankivell a Tri prsty od Leily McMillanovej.

Bartosz Przybylski
pôvodom z Poľska, žil a študoval v Poľsku a v Nemecku v Berlíne. Členom umeleckého súboru je od septembra 2019. Absovoval štúdium v Poľsku na škole Szkoła Tańca Współczesnego “STW” in Poznań, následne študoval Univeristy of Arts dance v Nemecku. Zúčastňoval sa na workshopoch súčasných a moderných techník na festivale Dancing Poznań.

Laura Carolina Garcia
pôvodom z Čile, žila a študovala v Spojenom kráľovstve v Londýne. Členom umeleckého súboru je od septembra 2019. Na Univerzite umenia London Contemporary Dance School získala titul bakalár. Počas svojich štúdií spolupracovala s mnohými tanečnými umelcami (Arilton Assunço, Ana Luisa Baquedano, Richard Alston, Leila Mcmillan), s ktorými sa zúčastnila rôznych tanečných projektov prezentovaných aj na zahraničných tanečných a divadelných festivaloch.

Julie Charalambidou
pôvodom z Cypru, žila a študovala v Spojenom kráľovstve v Škótsku. Členom umeleckého súboru je od septembra 2019. Na univerzite The Scottish School of Contemporary Dance študovala súčasný tanec. V rokoch 2018 – 2019 pracovala pre poloprofesionálnu tanečnú spoločnosť EMERGENCE v oblasti súčasného tanca a v roku 2019 sa zúčastnila EMERGENCE National Tour, United Kingdom. Zúčastnila sa workshopov London Gaga Intensive , Kerry Nicholls Masterclass a mnohých ďalších zameraných na techniku baletu a súčasného tanca.