Festival

Po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu sme sa rozhodli tohtoročné Tvorivé dni neuskutočniť. Na Tvorivých dňoch sa spoločne uvidíme (najneskôr) o rok, ALE dúfame, že vám to vynahradíme niektorou z našich plánovaných premiér, alebo špeciálne vykomunikovaným workshopom pre vás, hneď ako to bude možné...

Festival

Divadlo Štúdio tanca na základe dlhodobej spolupráce so slovenskými konzervatóriami pravidelne organizuje festival Tvorivé dni pre vás, zameraný na edukáciu študentov tanečných odborov.

Projekt Tvorivé dni pre vás je dlhodobou aktivitou Divadla Štúdio tanca, ktorá vznikla v nadväznosti na pretrvávajúce dobré vzťahy a úzku spoluprácu so slovenskými konzervatóriami. Na základe dialógu v rámci tanečnej komunity divadlo vyvinulo koncept, ktorý prispieva k budovaniu silnej profesionálnej tanečnej základne.

Posledný ročník v roku 2019 bol trochu odlišný ako tie predošlé. Študenti absolvovali počas októbra celodenný workshop pod vedením našich tanečníkov, predstavili vlastnú tvorbu na základe vopred stanovených kritérií a celé to zavŕšili neformálnou diskusiou na tému medzinárodného festivalu, ktorý by sme na našej pôde radi obnovili.