Organizujeme

Okrem tvorby autorských predstavení a ich uvádzania v repertoári (čo je našim základným poslaním) sa snažíme kultúru nášho divadla otvárať aj ďalšími smermi. Naše dlhoročné skúsenosti sa snažíme posúvať ďalej a  prirodzeným spôsobom formovať scénu súčasného tanca – lokálnu i celoštátnu.

Tvorivé dni nám pomáhajú stotožňovať sa s nastupujúcou generáciou mladých tanečníkov  a zároveň jej odovzdávať naše cenné skúsenosti  v oblasti profesionálneho divadla.  Odmenou je zdravá tanečná komunita a motivovaní mladí ľudia otvorení umeniu v celej svojej komplexnosti.

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou našej práce sú naše Tanečné kurzy. Z členov nášho umeleckého  súboru formujú skúsených tanečných pedagógov a z adeptov kurzov nielen interpreta schopného  prejaviť sa aj na javisku, ale aj  citlivého divadelného diváka. Výstupmi kurzov  je obľúbené podujatie Skade ruka – skade noha, či účinkovanie niektorých detských tanečníkov v celovečerných produkciách Divadla Štúdio tanca (Stromy, Pastierka Vlkov, Číra Radosť).