Festival / 14. – 19.6.2021

Festival / 14. – 19.6.2021

Dni tanca pre vás / Návrat z ticha

Organizovať medzinárodný festival v tejto nielen pre umenie náročnej dobe, si vyžaduje istú dávku odvahy no najmä motivácie. Na jednej strane bolo pre nás veľkou motiváciou znovuobnovenie medzinárodného festivalu, na strane druhej sme silno pociťovali to kultúrne „ticho“, ktoré so sebou priniesla kríza pandémie a aj preto sme sa rozhodli udeliť festivalu podnázov Návrat z ticha.

​             Máme nádej, že sa nakoniec všetko podarí, tak ako to pripravujeme. Chceme sa navrátiť z ticha a opäť nechať zaznieť umenie takmer na všetkých frontoch (tanec, koncerty, workshopy).

           Vybrané zahraničné predstavenia nás navracajú niekam k prapočiatkom pohybu, k úplnej jednoduchosti, k výpovedi o tom, že tanec a teda umenie celkovo je našou súčasťou od nepamäti a je tou mágiou, ktorá obohacuje našu existenciu. Výberom slovenských tanečných predstavení chceme ponúknuť niekoľko najlepších tanečných inscenácií, ktoré vznikli za posledné dva roky na slovenskej tanečnej scéne. Slovenské hudobné kapely vás potešia a roztancujú…

​Prijmite naše pozvanie!

Jakub Mudrák, dramaturg festivalu

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR

PROGRAM:

14/6/2021 PONDELOK

ZMENA PROGRAMU: 19:00 divadelná sála DŠT

Divadlo Štúdio tanca (Slovensko)

SPACES

Nesmierna veľkosť vesmíru a jeho prázdnota v éterickom diele z dielne Zuny Kozánkovej z oceneného triptychu 3×20 Ženy.

12 eur

20:30 nádvorie DŠT

Kubo Ursiny a Teatro Fatal & umelecký súbor DŠT

koncert

12 eur

———————————————————————————————————————————–

15/6/2021 UTOROK

19:00 divadelná sála DŠT

Divadlo Štúdio tanca (Slovensko)

BESI

Tanečná púť renomovaného choreografa Milana Tomášika a Divadla Štúdio tanca za podstatou krásy. Kľukatá cesta plná skratiek, slepých uličiek a ostrých zákrut.

8 eur

20:30 nádvorie DŠT

Secret Session & umelecký súbor DŠT

koncert

10 eur

———————————————————————————————————————————–

16/6/2021 STREDA

19:00 divadelná sála DŠT

Petra Fornayová (Slovensko)

MANIFEST MOŽNOSTÍ

Nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.

8 eur

20:30 nádvorie DŠT

Myši na poli & umelecký súbor DŠT

BRATIA K.

koncert

10 eur

———————————————————————————————————————————–

17/6/2021 ŠTVRTOK

18:00 Bábkové divadlo na Rázcestí

Marta Poláková (Slovensko)

ENDLESS SHIFT

Dve bytosti. Dve energie. Dva protiklady. Napätie medzi nimi posúva vzdialenosť. Vzťah v nekonečnej oscilácii odrazu a spočinutia. Kto je kto?

a

Teatr Tańca Zawirowania (Poľsko)

ANIMA-ANIMUS

Anima (ženský element u muža) a Animus (mužský element u ženy). Tanečný duet o jednote a nerozlučiteľnosti muža a ženy.

8 eur

20:00 divadelná sála DŠT

Faso Danse Théâtre & Serge Aimé Coulibaly (Belgicko)

FITRY

Umelec stojaci na križovatke života, na ktorej sa pretínajú cesty povolania a vášne, Afriky a Európy, zodpovednosti a túžby. Výpoveď muža, ktorého želaním je mať pevnú pôdu pod nohami v rýchlo meniacom sa svete…

12 eur

———————————————————————————————————————————–

18/6/2021 PIATOK

18:00 Bábkové divadlo na Rázcestí

Roberta Legros Štěpánková (Slovensko)

LOPEROHUNT

Dielo, ktoré cez krajiny pohyblivého tela odkrýva čas labyrintu. Tanec je spolu so zvukom tvarovaný do hudby paralelných príbehov.

8 eur

19:00 divadelná sála DŠT

Barbora Janáková (Slovensko)

NO ON

NO ON je performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov emócií, inšpirácií.

8 eur

20:30 nádvorie DŠT

Ľudové Mladistvá & umelecký súbor DŠT

koncert

12 eur

———————————————————————————————————————————–

19/6/2021 SOBOTA

19:00 divadelná sála DŠT

Danae Dimitriadi & Dionysios Alamanos (Grécko)

ATMA

Tanečný duet zaoberajúci sa zápasom medzi tým, čím sme a čím sme boli. Divoký prúd obrazov o komplementárnosti ľudského a zvieracieho v nás.

12 eur

20:30 nádvorie DŠT

PARA & umelecký súbor DŠT

koncert

12 eur

zmena programu vyhradená

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja