ArtGANG

Máme radi nezávislú kultúru a chceme ju ukázať našim divákom, v našich priestoroch. V rámci výzvy ARTGANG prinášame produkcie kreatívnych umeleckých zoskupení. Spojíme príjemné s užitočným: naučíme sa niečo nové, rozšírime spoluprácu s inými kultúrnymi organizáciami a divákom prinesieme program, ktorý považujeme za dôležité vidieť.

Ak máte produkciu, ktorú by ste chceli u nás prezentovať, neváhajte sa prihlásiť na tomto odkaze.

Výzva je otvorená celoročne!

Po posúdení prihlášok budeme kontaktovať vybrané projekty. 

Realizácia: počas hracej sezóny divadla a podľa dohody oboch strán.

Vybrané projekty získajú 50 % zľavu z poplatku za prenájom divadelných priestorov a 50 % z výnosov vstupného.

Kontakt: produkcia@studiotanca.sk


We like independent culture and want to show it to our viewers, in our spaces. As part of the ARTGANG open call, we present the productions of creative artistic groups. We will combine the pleasant with the useful: we will learn something new, expand cooperation with other cultural organizations and bring to the audience a program that we consider important to see.

If you have a production that you would like to present with us, do not hesitate to apply at this link.

You can apply all year round!

After evaluating the applications, we will contact the selected projects.

Realization: during the theater’s playing season and according to the agreement of both parties.

The selected projects will receive a 50% discount from the fee for renting theater spaces and 50% from the revenue from the entrance fee.

Contact: produkcia@studiotanca.sk