Open calls

Aktuálne výzvy

ArtGANG

_____________________________________

Divadlo Štúdio tanca otvára svoje priestory!

Snažíme sa tak napĺňať svoju rolu umeleckej organizácie, ktorá podporuje vznik autorskej umeleckej tvorby na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Naším cieľom je podporovať autorský prístup k umeniu a poskytnúť naše priestory pre tvorbu s tým spojenú. Sme si vedomí, že profesionálne priestorové zázemie pre prácu v tejto oblasti nie je na Slovensku dostatočné a preto aj touto cestou chceme prispieť k pestrosti kvalitnej tvorby v oblasti súčasného umenia. 


Divadlo Štúdio tanca opens up its spaces!

With this act we try to fulfill our role as an art institution, supporting the creation of author’s art work on local and also international scale. Our goal is to support author’s approach towards art and provide our spaces for the activities connected with this activity. We are aware, that the spaces for this type of work in this segment are not sufficient in Slovakia – that is why we want to contribute with our action to the variety of quality contemporary art.