Obchodná verejná súťaž

13.2.2023
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov https://www.studiotanca.sk/app/uploads/2023/02/VOS-podmienky-2_2023.pdf