Predstavenie

Work in progress // DARLINGBUDS: My body is made out of glass (IT)

DÁTUM

28.07.2024

ČAS

18:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

Work in progress prezentácia diela, ktoré vzniká aj v Divadle Štúdio tanca v rámci Rezidenčného programu 2024.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

——

My body is made out of glass

Predstavenie vychádza z intímnych stránok denníka, plných neistôt a neriešených otázok, a vytvára z nich autobiografickú postavu, ktorá na pódiu otvorene vyznáva svoju krehkosť.

——-

Work in progress

Work in progress (rozpracované dielo) je predstavením, ktoré sa uvádza v určitom štádiu vývoja. V Divadle Štúdio tanca po uvedení work in progress nasleduje verejná diskusia so zámerom získať spätnú väzbu od vás, našich divákov. Tá potom inšpiruje ďalší vývoj diela.

Prečo je work in progress dôležitý pre umelcov a divákov?

* Tvoriví partneri: Diváci majú možnosť vidieť predstavenie v rôznych štádiách vývoja. Publikum sa stáva aktívnym účastníkom a tvorivým partnerom umelcov. Reakcie a spätná väzba divákov môžu mať veľký vplyv na ďalší vývoj diela. Tým, že sa diváci zapájajú do procesu tvorby, vzniká vzájomné angažované puto a rešpekt.
* Nový vietor: Predstavenie v rozpracovanom štádiu umožňuje umelcom získať nové perspektívy a názory od divákov. Diváci môžu do rozpracovaného diela vniesť čerstvý pohľad a myšlienky.
* Kvalita diela: Umelci môžu získať konkrétne a konštruktívne názory, ktoré im pomôžu identifikovať silné stránky diela. A tiež oblasti, ktoré až tak nefungujú. Spätná väzba môže viesť k úpravám, prispôsobeniam a vylepšeniam. Diskusia tiež pomáha divákom lepšie pochopiť umelecký zámer a význam diela.
* Komunitná väzba: Zapojení diváci vytvárajú silnejšiu väzbu medzi umelcami a komunitou. Spolupráca v tvorivom procese divákom prináša možnosť spoznať umelcov bližšie. A umelcom zase spoznať lepšie svojich divákov. Work in progress posilňuje dôveru a vernosť divákov voči súboru a umožňuje umelcom lepšie pochopiť potreby a očakávania svojho publika.

Pravidelné uvádzanie work in progress je pre umelecký súbor Divadla Štúdio tanca a našich rezidentov/rezidentky spôsobom, ako sa navzájom zblížiť. Otvorenosť umelcov voči spätnej väzbe divákov totiž umožňuje dielu rásť a vyvíjať sa.