Predstavenie

Work in progress // SVUNG research group: Journeying (HU/AT)

DÁTUM

17.07.2024

ČAS

18:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

Work in progress prezentácia diela, ktoré vzniká aj v Divadle Štúdio tanca v rámci Rezidenčného programu 2024.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

—–

Journeying

Projekt Journeying sa zaoberá témou ‚cestovanie‘, skúma nútenú migráciu, každodenné dochádzanie a pútnictvo. Tím sa zaujíma o to, čo naše telá uchovávajú a uvoľňujú pri prekračovaní hraníc – medzi krajinami, zvykmi, myslením a emocionálnymi väzbami. Téma vzišla z osobných skúseností členov SVUNG research group.

Počas dvojtýždňového pobytu v Divadle Štúdio tanca sa chcú venovať práci s nosením bremien – metaforicky aj doslova. Plánujú preskúmať, ako šerpovia alebo pútnici nesú ťažkú batožinu a čo z toho nechávajú za sebou. Skúmajú, čo nesie ich identitu a aké predmety sú pre nich nevyhnutné na cestách. Zamerajú sa aj na techniky efektívneho nosenia iného človeka alebo väčších predmetov.

Ďalší aspekt bude skúmanie toho, čo konzumujeme a ako to ovplyvňuje naše vnímanie a pohyb. Výsledkom rezidencie budú pohybové skóre, ktoré môžu pomôcť ďalším návštevníkom integrovať sa na nové miesto a považovať ho za svoj domov.

—–

Work in progress

Work in progress (rozpracované dielo) je predstavením, ktoré sa uvádza v určitom štádiu vývoja. V Divadle Štúdio tanca po uvedení work in progress nasleduje verejná diskusia so zámerom získať spätnú väzbu od vás, našich divákov. Tá potom inšpiruje ďalší vývoj diela.

Prečo je work in progress dôležitý pre umelcov a divákov?

* Tvoriví partneri: Diváci majú možnosť vidieť predstavenie v rôznych štádiách vývoja. Publikum sa stáva aktívnym účastníkom a tvorivým partnerom umelcov. Reakcie a spätná väzba divákov môžu mať veľký vplyv na ďalší vývoj diela. Tým, že sa diváci zapájajú do procesu tvorby, vzniká vzájomné angažované puto a rešpekt.
* Nový vietor: Predstavenie v rozpracovanom štádiu umožňuje umelcom získať nové perspektívy a názory od divákov. Diváci môžu do rozpracovaného diela vniesť čerstvý pohľad a myšlienky.
* Kvalita diela: Umelci môžu získať konkrétne a konštruktívne názory, ktoré im pomôžu identifikovať silné stránky diela. A tiež oblasti, ktoré až tak nefungujú. Spätná väzba môže viesť k úpravám, prispôsobeniam a vylepšeniam. Diskusia tiež pomáha divákom lepšie pochopiť umelecký zámer a význam diela.
* Komunitná väzba: Zapojení diváci vytvárajú silnejšiu väzbu medzi umelcami a komunitou. Spolupráca v tvorivom procese divákom prináša možnosť spoznať umelcov bližšie. A umelcom zase spoznať lepšie svojich divákov. Work in progress posilňuje dôveru a vernosť divákov voči súboru a umožňuje umelcom lepšie pochopiť potreby a očakávania svojho publika.

Pravidelné uvádzanie work in progress je pre umelecký súbor Divadla Štúdio tanca a našich rezidentov/rezidentky spôsobom, ako sa navzájom zblížiť. Otvorenosť umelcov voči spätnej väzbe divákov totiž umožňuje dielu rásť a vyvíjať sa.