Predstavenie

Work in progress // Soňa Kúdeľová: intensive tense (SK)

DÁTUM

11.07.2024

ČAS

18:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

Work in progress prezentácia diela, ktoré vzniká aj v Divadle Štúdio tanca v rámci Rezidenčného programu 2024.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

intensive tense

Projekt skúma ľudskú povahu a správanie v napätých situáciách, na individuálnej aj kolektívnej úrovni, pričom využíva tanečné a technologické prvky (senzory) na modelovanie každodenných situácií a emocionálnych reakcií. Súčasťou výskumu sú aj workshopy a spolupráca s psychoterapeutmi. Tím vedie Soňa Kúdeľová, s performermi Danielom Račekom, Nelou Ruskovou a Silviou Bakočkovou. Súčasťou tvorivého tímu sú aj multimediálny umelec Boris Vitázek, hudobník Dominik Novák a dramaturgička Rodia Vomvolou.

—–

Work in progress

Work in progress (rozpracované dielo) je predstavením, ktoré sa uvádza v určitom štádiu vývoja. V Divadle Štúdio tanca po uvedení work in progress nasleduje verejná diskusia so zámerom získať spätnú väzbu od vás, našich divákov. Tá potom inšpiruje ďalší vývoj diela.

Prečo je work in progress dôležitý pre umelcov a divákov?

* Tvoriví partneri: Diváci majú možnosť vidieť predstavenie v rôznych štádiách vývoja. Publikum sa stáva aktívnym účastníkom a tvorivým partnerom umelcov. Reakcie a spätná väzba divákov môžu mať veľký vplyv na ďalší vývoj diela. Tým, že sa diváci zapájajú do procesu tvorby, vzniká vzájomné angažované puto a rešpekt.
* Nový vietor: Predstavenie v rozpracovanom štádiu umožňuje umelcom získať nové perspektívy a názory od divákov. Diváci môžu do rozpracovaného diela vniesť čerstvý pohľad a myšlienky.
* Kvalita diela: Umelci môžu získať konkrétne a konštruktívne názory, ktoré im pomôžu identifikovať silné stránky diela. A tiež oblasti, ktoré až tak nefungujú. Spätná väzba môže viesť k úpravám, prispôsobeniam a vylepšeniam. Diskusia tiež pomáha divákom lepšie pochopiť umelecký zámer a význam diela.
* Komunitná väzba: Zapojení diváci vytvárajú silnejšiu väzbu medzi umelcami a komunitou. Spolupráca v tvorivom procese divákom prináša možnosť spoznať umelcov bližšie. A umelcom zase spoznať lepšie svojich divákov. Work in progress posilňuje dôveru a vernosť divákov voči súboru a umožňuje umelcom lepšie pochopiť potreby a očakávania svojho publika.

Pravidelné uvádzanie work in progress je pre umelecký súbor Divadla Štúdio tanca a našich rezidentov/rezidentky spôsobom, ako sa navzájom zblížiť. Otvorenosť umelcov voči spätnej väzbe divákov totiž umožňuje dielu rásť a vyvíjať sa.