Predstavenie

Premiéra // QUAKE / Diego Álvarez Sanóu: Little Stories + Jason Yap: Some Bodies Care

DÁTUM

15.06.2024

ČAS

16:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

Pozývame na premiéru 2 nových predstavení v rámci formátu QUAKE.

Quake sú kratšie predstavenia vytvorené priamo členmi umeleckého súboru divadla a vychádzajú z ich dramaturgického a choreografického konceptu.

Diego Álvarez Sanóu: Little Stories

Aké sú naše spomienky? Krásne, trápne, smutné, šťastné? Tancujú vo vzduchu ako zvuky, vône a farby, prinášajúc mozaiku emócií a obrazov. Občas nám pamäť zlyháva kvôli chorobám či rôznym traumám, občas si pamätáme aj to, čo by sme chceli zabudnúť.

Tanečník Diego Álvarez Sanóu si v performancii Little Stories pripomína, že život si nepamätáme v poradí. V Little Stories účinkuje celý súbor DŠT, z ktorého sa stanú aj spolutvorcovia hudby k predstaveniu.

„Spomienky sú vetvením:
vyberám si jednu vetvu spomedzi mnohých,
nasledujem ju pohľadom, nasledujem ju v spomienke, preskakujem na ďalšiu a ďalšiu ako vtáci, veverice, či iní obyvatelia stromov.
Podrobiť spomienky striktnej postupnosti je vzdialiť ich od ich prirodzenej nespojitosti, nepredvídateľnosti.
Nikto si nepamätá svoj život postupne; spomienky jednoducho vytrysknú podľa rozmaru, ich nesúvislosť však nepopiera malé príbehy v spomienkach bytostí.“

Fernando Contreras C.

Účinkujú: Diego Álvarez Sanóu, Indira Chamalé Ortiz, Cindy Ng, Michaela Mirtová, Jason Yap a Tibor Trulik

Hudobná spolupráca: Pavol Gajdoš

Dĺžka predstavenia: 18 minút

Jason Yap: Some Bodies Care 

V časoch bolesti, zúfalstva a neistoty všetci dúfame, že niekomu na nás skutočne záleží, že sa niekto o nás postará. Ale čo presne je „starostlivosť“? Koľko starostlivosti potrebujeme? Koľko pozornosti je dosť?

Some Bodies Care je interaktívne tanečné dielo, ktoré sa zamýšľa nad pojmom starostlivosti a nad tým, ako sme si ako moderná spoločnosť vyložili jej význam, históriu, emóciu. Dielo nám pomôže lepšie preskúmať tajomstvá toho, čo skutočne znamená starať sa.

Účinkujú: Jason Yap

Dĺžka predstavenia: 20 minút