Predstavenie

re-member

DÁTUM

03.05.2024

ČAS

19:00

MIESTO

Divadlo Štúdio tanca

re-member je dielo autorov kolektívu Med a prach (Andrej Kalinka a Milan Kozánek), ktoré vytvorili pre umelecký súbor Divadla Štúdio tanca.

Scénické dielo s prvkami polyfónie je prvou spoluprácou Med a prach s výlučne tanečným súborom. Pracujú v nej so svojou základnou témou zmyslu ľudského konania.

Kam bežíte? Prečo kričíte? Na čo sa to pozeráte? Viete? Niekedy áno, niekedy nie. Predstavte si svet, v ktorom bežíte, kričíte, hovoríte, pozeráte, ale netušíte, prečo. Nastala globálna amnézia. Každý je na autopilote, nikto nechápe význam svojich činností. Všetci pokračujeme, lebo sme nezabudli. Ale aj tak si chceme spomenúť.

I remember! Remember! I am a member. Member of what? I don’t remember“

(Pamätám si! Pamätám! Som niečoho súčasťou. Súčasťou čoho? Nepamätám sa.)

Nikto sa na začiatku nepýta, ako má začať. Pretože už začal. Tým, že tu je, zobudil sa, vníma, uvedomuje si. Ja sa to pýtam, takže už nie som na začiatku. Ale mám pocit, že až teraz začínam. Chcem začať, ale neviem začať. Neviem, čo mám začať. Neviem ako. Neviem, čo už bolo.

Dĺžka: 70 minút
Vhodné od 15 rokov
 

Andrej Kalinka

Andrej začal v 90tych rokoch ako hudobník v undergroundových a jazzových skupinách. Postupne sa presunul k štúdiu klasickej hudby a dirigovaniu. Od roku 1996 spolupracoval s divadelnými a hudobnými telesami ako skladateľ, libretista a režisér.  V roku 2011 založil zoskupenie Med a prach. Ako libretista, skladateľ, výtvarník, performer a režisér dnes tvorí diela, pri ktorých vyhľadáva stále nových performerov z rozličných krajín. Ich špecifické skúsenosti, aspekty pováh a kultúrnych kontextov, ich herecké, hudobné alebo pohybové techniky považuje za základnú súčasť svojho umeleckého jazyka, ktorý je možné označiť ako komplementárne umenie. Komplementárne umenie je umelecký jazyk a nová pracovná metóda, ktorú Andrej rozvíja spolu s Milanom Kozánkom.

Milan Kozánek

Milan je jedným z dlhodobo aktívnych slovenských tanečných umelcov. Pôsobí na tanečnej scéne ako tvorca a pedagóg. V roku 1996 absolvoval Katedru tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a vzápätí založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Artyci vytvorili 16 tanečných diel, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí. 

Milan aktívne pôsobil v mnohých významných vzdelávacích inštitúciách v Európe, a taktiež v Kanade a v Číne. Vytvoril si vlastný pedagogický prístup a systém, ktorý postupne aplikoval nielen pri vzdelávaní tanečníkov, ale aj hercov a performerov. Jeho hlavnou témou a fascináciou v umeleckej, ale aj pedagogickej práci je človek. Svoje poznatky z anatómie spája s poznatkami z východných filozofií a taoizmu. S Andrejom Kalinkom intenzívne spolupracuje od roku 2017 a spoločne vedú umelecké zoskupenie Med a Prach, v ktorom rozvíjajú špecifický divadelný jazyk.

Med a prach

Med a prach je umelecké zoskupenie pohybujúce sa na hraniciach umeleckých foriem a žánrov. Pod jeho strechou sa tvoria diela na pomedzí divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Táto tvorba je prezentovaná rovnako v divadlách, ako v galériách alebo na koncertných pódiách. Základným východiskom je komplementárne umenie, umelecký jazyk vychádzajúci zo symbiózy vyjadrovacích prostriedkov. Performeri sú rovnako hudobníkmi, výtvarníkmi, hercami, tanečníkmi. Cieľom je hľadať nové spôsoby umeleckého vyjadrovania formou živého pohybu medzi rozmanitými umeleckými komunitami a prostriedkami. Dôležitou súčasťou tvorby zoskupenia Med a prach je presah nielen v rámci umeleckých prostriedkov, ale v rámci jednotlivých diel aj skúmanie vzájomných súvislostí umenia, biológie, psychológie, filozofie, histórie, fyziky, genetiky etc. Komplementarita sa teda v tejto tvorbe uskutočňuje rovnako v rovine formy aj obsahu.

Umelecký tím

Andrej Kalinka & Milan Kozánek (Med a prach) / réžia
Milan Kozánek / choreografia
Andrej Kalinka / hudba, libreto
Lívia Balážová MM / asistencia choreografie
Milan Kozánek, Andrej Kalinka / kostýmy, objekty
Ivana Macková / výtvarná spolupráca
Ján Čief / svetelný dizajn

Účinkujú (tím DŠT)

Tibor Trulik
Michaela Mirtová
Diego Álvarez Sanóu
Indira Chamalé
Cindy Ng
Jason Yap