WHERE HAND, THERE LEG

WHERE HAND, THERE LEG

SKADE RUKA, SKADE NOHA

Záverečné výstupy účastníkov tanečných kurzov Divadla Štúdio tanca, pri príležitosti ukončenia prvého semestra prebiehajúceho od septembra 2019 do januára 2020

Uvidíte účastníkov kurzov pohybovej prípravy pre mladšie a staršie deti, kreatívneho tanca, súčasného tanca, klasického tanca a kontaktnej improvizácie.
Samozrejme nebudú  chýbať ani samotní lektori kurzov!