ZÁPIS DO TANEČNÝCH KURZOV Divadla Štúdio tanca / II. polrok

Streda 30.1. a štvrtok 31. 1. 2020 od 17:00 do 18:00 vo foyeri divadla (po zápise možnosť pozrieť si výstupný program kurzov Skade ruka, skade noha o 18:00)

Príďte sa zapísať do obľúbených kurzov nášho divadla! Počas nasledujúceho semestra rozhýbete svoje telo a oblažíte svojho ducha a to všetko pod vedením skvelých lektorov.