Umelecký súbor

Slovo jedinečnosť má v Divadle Štúdio tanca svoju neotrasiteľnú podobu. Okrem toho, že divadlo je jedinečné svojho druhu na Slovensku, to isté sa dá povedať aj o umeleckom súbore, ktorý tvoria slovenskí a zahraniční tanečníci.

Umelecký súbor

Túžba naplniť svoje profesionálne poslanie privádza do divadla tanečníkov z mnohých miest a aj zo zahraničia. Okrem silnej pohybovej zdatnosti je podstatné aj individuálne vyžarovanie ich osobností, vďaka čomu má každé predstavenie divadla originálnu výpovednú hodnotu. V divadle sú maximálne vyťažení pri tvorbe a interpretácii tanečných inscenácií, pedagogickom vedení tanečných kurzov pre verejnosť, vyučovaním workshopov pre mnohých záujemcov – študentov konzervatórií, základných umeleckých škôl, ale napríklad aj pre ľudí zrakovo či mentálne postihnutých. Umelecký súbor funguje ako veľmi organická a živá bunka, ktorá svoju silu ukáže nielen pri predstaveniach, ale aj pri kontakte s verejnosťou.