Partneri

Hlavní partneri festivalu Dni tanca pre Vás

Ďakujeme všetkým partnerom a podporovateľom, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho divadla.