Žena novej doby

Žena novej doby

Na chvíľu sme „odbočili “ z predpremiérových príprav, pretože tvorcovia Muža bez vlastností Stanka Vlčeková a Jozef Vlk majú povinnosti v Košiciach.

Využili sme tento čas na Site specific re- search projektu Žena novej doby, ktorý vám predstavíme v ďalšej divadelnej sezóne. Pracujeme v lokalitách Banskej Štiavnice a Sitna, kde  skúmame a objavujeme stopy výnimočnej ženy – Alžbety Gwerkovej Göllnerovej, ktorá tu žila a pôsobila v poslednom období svojho života.

Túto neskutočne zaujímavú a kreatívnu  prácu robíme pod dohľadom Anky Gruskovej, skvelej dramaturgičky a dokumentaristky a tiež v oku kamery Iva Miku.