Započali sme ďalší tvorivý proces.

Započali sme ďalší tvorivý proces.

Aj tentokrát je to magická chvíľa. Práve táto sympatická dvojica – Stano Dobák a Lászlo Pálmai bude stáť za ambicióznym predstavením JUMBLE, ktorého uvedenie chystáme už 15. – 16. – 17.10.