Zájazdový máj

Zájazdový máj

V mesiaci máj sa venujeme šíreniu našej tvorby a umenia aj mimo Banskej Bystrice. Diváci v Revúcej, Detve, Považskej Bystrici a Banskej Štiavnici sa môžu tešiť na kvalitné tanečné umenie z našej repertoárovej ponuky a na workshopy súčasného tanca, ktoré pripravujeme spoločne s miestnymi ZUŠkami. Zájazdy umožňujú širokej verejnosti nielen spoznať súčasný tanec a naše divadlo, ale aj osobne sa stretnúť s ľuďmi, ktorí ho tvoria. My s radosťou prinesieme naše umenie k vám a vy nám pomôžete predstaviť Slovensko našim tanečníkom z Guatemaly, Kostariky, Malajzie… Tešíme sa!

3. – 4. mája 2023 – Prepni na Revúcu / Súčasný čo? + workshopy a Dotyk Alžbety
12. máj 2023 – Arteska Detva / QUAKE + workshopy
13. máj 2023 – Cooltajner Považská Bystrica / QUAKE + workshopy
19. máj 2023 – Hájovňa Banská Štiavnica / QUAKE