Zachráni tanec detské ihrisko Hexagon v Banskej Bystrici?

Zachráni tanec detské ihrisko Hexagon v Banskej Bystrici?

Divadlo Štúdio tanca a Stredoslovenská galéria prostredníctvom pohybovo – tanečného predstavenia Detské ihrisko Hexagon since 1969 upozornia na potrebu záchrany výtvarného diela.


Kedy: 4. júl 2023, 17:00 hod.
Kde: Park pod pamätníkom SNP, Banská Bytsrica


Vzácna pamiatka: autorské detské ihrisko Hexagon

Umelecké inštitúcie sa spájajú, aby opätovne upozornili na nevyhnutnosť zachovania a bezodkladnej obnovy vzácnej pamätihodnosti, rozvíjajúcej predstavivosť, originálne premýšľanie a tvorivé nároky detí, ale aj dospelých v životnom prostredí mesta.

Divadlo Štúdio tanca a Stredoslovenská galéria spoločne pripravili pohybovo – tanečné predstavenie, ktorého cieľom je podporiť záchranu a obnovu vážne poškodeného, originálneho Detského ihriska Hexagon, ktoré sa nachádza v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.  Detské ihrisko Hexagon navrhol a v roku 1969 realizoval dizajnér Ján Ondrejovič (1930 – 1981). Ihrisko patrí k vzácnym pamiatkam autorských detských ihrísk, ktoré boli realizované na našom území, ale aj po celej Európe v druhej polovici minulého storočia a v súčasnosti dramaticky a nenávratne miznú z verejného priestoru. 

Staňme sa spolu ochrancami Hexagonu: prostredníctvom tanca a hudby

Choreografia predstavenia vytvorená umeleckým súborom pod vedením Zebastiána Méndez Marína je zložená z troch častí, ktoré v kontakte pohybu tanečného tela s objektmi jednotlivých preliezačiek a herných prvkov interpretujú skúmané územie a terén detského ihriska. Okrem profesionálnych tanečníkov a tanečníčok v predstavení účinkujú aj deti z  pohybových kurzov Divadla Štúdia tanca. Umelecké podujatie pracuje tiež s interaktívnym zapojením publika v sprievode elektronickej hudobnej kompozície Davida Javorského, pripravenej priamo pre predstavenie. 

„Choreografia vytvára kontrast medzi dočasným a trvalým. Inšpirovali sme sa minulosťou, no ako prostriedok používame aktuálnosť súčasného tanca. Presne ako nestarnúci potenciál Ihriska Hexagon. Budeme radi, ak sa spolu s nami aj diváci stanú ochrancami tohto miesta. A nie len na toto jedno popoludnie.“ Povedal Zebastián Méndez Marín.

O záchrane ihriska sa rozhodne na jeseň

Archívny a umelecko – historický  výskum k Ihrisku Hexagon realizovala Zuzana L. Majlingová zo Stredoslovenskej galérie, ktorá vypracovala aj návrh na jeho prijatie do zoznamu pamätihodností mesta B. Bystrica a v minulosti iniciovala viacero odborných stretnutí a diskusií na jeho záchranu. Odbor kultúry mesta B. Bystrica dal na podnet odbornej obce vypracovať podrobné zameranie zachovaných častí ihriska, ako aj znalecký posudok a návrh na obnovu objektov. Realizovaný výskum a dokumentácia spĺňajú podmienky na bezodkladné začlenenie obnovy Ihriska Hexagon do pripravovaného rozpočtu, o ktorom však bude rozhodovať vedenie, poslanci a poslankyne mesta  na jeseň tohto roka.  O význame Detského ihriska Hexagon svedčí aj pozornosť RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska, ktorá aktuálne nakrúca o pamätihodnosti  krátky dokumentárny film v réžii Jakuba Julényho. Pôvodné detské ihrisko Hexagon, navrhnuté Jánom Ondrejovičom sa rozkladá na pomerne veľkorysej ploche situovanej v JZ časti parku pod Pamätníkom SNP a od cestnej komunikácie je oddelené keramickou stenou, ktorú mal podľa archívnej dokumentácie navrhnúť Jozef Sušienka. Konštruované je z  betónových šesťuholníkových tvárnic, ktoré sa stali základným funkčným a estetickým prvkom minimalisticky chápanej vzdušnej sochárskej kompozície. Materiál, z ktorého sú jednotlivé preliezačky a herné komponenty ihriska vytvorené korešponduje s hmotou Pamätníka SNP a v kontexte architektonicko-urbanistickej situácie, v ktorej sú umiestnené, predstavujú citlivo zrealizovaný umelecký počin. Ihrisko spája utilitárne funkcie s premyslenou výtvarnou formou a dôstojne susedí s významným pamätným a symbolickým miestom mesta Banská Bystrica, reprezentovaným medzinárodne rešpektovanou architektúrou Dušana Kuzmu a Jozefa Jankoviča.