V stredu hráme JUMBLE

V stredu hráme JUMBLE

Prvú stredu v mesiaci jún máme vyhradenú pre naše akutuálne najexperimentálnejšie dielo – JUMBLE. Je to multimediálne predstavenie spájajúce telo človeka s pohyblivou scénou, video artom, interaktívnou hudbou a vnímavým divákom.

Vstupenky sú dostupné tu: https://tootoot.fm/sk/events/60a238611b66b005881a941f