Tvorivé dni 2022: úžasný týždeň plný práce a energie

Tvorivé dni 2022: úžasný týždeň plný práce a energie

V Divadle Štúdio tanca veríme, že práca s budúcimi tanečníkmi a tanečnicami je kľúčová pre zdravé a funkčné udržanie scény (súčasného) tanca. Preto na základe dlhodobej spolupráce so slovenskými konzervatóriami organizujeme festival Tvorivé dni zameraný na edukáciu študentov tanečných odborov.

Ďakujeme týmto konzervatóriám za účasť v roku 2022:

Konzervatórium J.L. Bellu Banská Bystrica
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave
Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice
Konzervatórium Timonova 2 Košice
Súkromné konzervatórium v Nitre
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia