Tvorivé dni 2022: záleží nám na ďalšej tanečnej generácii

Tvorivé dni 2022: záleží nám na ďalšej tanečnej generácii

V Divadle Štúdio tanca veríme, že práca s budúcimi tanečníkmi a tanečnicami je kľúčová pre zdravé a funkčné udržanie scény (súčasného) tanca.. Preto na základe dlhodobej spolupráce so slovenskými konzervatóriami organizujeme festival Tvorivé dni zameraný na edukáciu študentov tanečných odborov.

Kompozícia, technika a scénografia

sú 3 kľúčové aspekty aktuálneho ročníka festivalu. Počas týždňa v nich budeme hľadať rovnováhu a v ich symbióze sa pokúsime spoločne zažiť celistvosť umeleckej skúsenosti (z) tvorenia.

Kedy? Kde? Pre koho?

Festival je určený pre študentov 1. – 6. ročníka tanečného odboru konzervatórií inklinujúcim okrem interpretačného aj k tvorivému princípu.

Počas týždňa Tvorivých dní však nezabúdame ani na verejnosť!

Program pre verejnosť:

26.4./19:00 Punk Pajama Party

27.4./19:00 večerný výstup účastníkov pre verejnosť

28.4./19:00 večerný výstup účastníkov pre verejnosť

29.4./ 16.00 Medzinárodný deň tanca / happening v spolupráci s CNK Záhrada

29.4./19:00 záverečné večerné predstavenie účastníkov pre verejnosť

Tento rok sa zúčastnia tieto konzervatóriá:

Konzervatórium J.L. Bellu Banská Bystrica
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave
Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice
Konzervatórium Timonova 2 Košice
Súkromné konzervatórium v Nitre
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave