Súčasný čo? No predsa tanec!

Súčasný čo? No predsa tanec!

Súčasný tanec je pre Divadlo Štúdio tanca každodenný chlieb. Pre veľa ľudí je však stále veľkou neznámou. Divadlo to chce zmeniť práve týmto novým formátom.

Súčasný čo? je edukatívne predstavenie, ktoré divákov zoznámi s históriou, hlavnými princípmi a náhľadom na toto neustále sa vyvíjajúce tanečné umenie. “Chceme vytvoriť priestor pre nenútený rozhovor s publikom o našej práci,” vysvetľuje umelecký vedúci Divadla Štúdio tanca Zebastián Méndez Marín. 

Pôjde o akúsi  “degustáciu” súčasného tanca založenú na myšlienke, že keď niečomu lepšie rozumieme, môžeme si to aj viac užiť.

“Súčasného tanca sa nemusíte báť. Je možné mu nie vždy rozumieť, ale tento večer vám možno niečo ozrejmí. Navedie vás na to, ako vnímať tanec nie iba na racionálnej, ale fyzicko-emočnej úrovni. Sprostredkuje vám historický kontext vývoja súčansého tanca a príbliži základné metódy jeho tvorby,” pozýva aj riaditeľka Divadla Štúdio tanca Lucia Kašiarová.