Riaditeľka k novej sezóne

Riaditeľka k novej sezóne

Tak! Včera sme otvorili sezónu v našom divadle. A bol to krásny večer, zdá sa, že sa vám spojenie hudby kapelky ZVA 12-28 BAND s tancom nášho súboru fakt páčilo. Lenže…(kto nechce trocha zamyslenia, nech ďalej nečíta)

Lenže… je doba plíživého STRACHU. Strach sa šíri, chce nás ovládnuť, zajať do svojich pazúrov a celkom ochromiť. Statočne s ním bojujeme ako so sedemhlavým drakom. Ale jednu hlavu utneme a narastú ďalšie dve…Prečo? Použijem slová istého múdreho človeka: lebo nám nikto celkom zrozumiteľne a uveriteľne nedokáže vysvetliť, čo sa to vlastne deje a čo nás čaká.Aké máme východisko, ja, ty, naše rodiny, naša spoločnosť? Zatiaľ nevieme.

Ale za nás z Divadla Štúdio tanca vieme, že naše divadlo je tu stále pre vás. Pohyb a tanec, ak sa mu venujete, vám pomôže nájsť radosť a zážitok z neho osvieži vaše telo aj myseľ. Je to zdravé.

A divadlo – umenie v divadelnej forme – posilní vašu dušu, prečistí vaše emócie a „prežitie“ niektorých vecí v divadle vás lepšie pripraví na prežívanie vecí v živote. Je to zdravé!

Nezabúdame na vás. Nezabudnite ani vy na nás.

vaša riaditeľka divadla