Prvý náhľad na Jumble

Prvý náhľad na Jumble

Nech sa páči, prvé fotky z tvorby pripravovanej inscenácie Jumble optikou Vlada Veverku. Aj napriek nejasnej situácii s premiérou vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, kreatívny proces prebieha denne v inšpiratívnej atmosfére pod dohľadom režiséra, choreografa a autora konceptu – Stana Dobáka.