Predstavujeme vám zahraničných umelcov festivalu Dni tanca pre vás

Predstavujeme vám zahraničných umelcov festivalu Dni tanca pre vás

Pomaly, ale isto sa blíži naše podujatie Dni tanca pre vás / Návrat z ticha / medzinárodný festival

Predstavujeme vám medzinárodné skupiny, ktoré na ňom uvidíte:

👉Voetvolk (Belgicko)

Podmanivé tanečné sólo Lisbeth Gruwez v exteriéry plné nekonečnej milosti a sily.

👉Teatr Tańca Zawirowania (Poľsko)

Tanečný duet skúmajúci elementárnu podstatu jednoty a nerozlučiteľnosti muža a ženy.

👉Faso Danse Théâtre / Serge Aimé Coulibaly (Belgicko)

Výpoveď umelca stojaceho na križovatke života, na ktorej sa pretínajú cesty povolania a vášne v rýchlo sa meniacom svete.

👉Danae & Dionysios (Grécko)

Divoký tanečný prúd obrazov o komplementárnosti ľudského a zvieracieho v nás.

Kompletný program: https://www.studiotanca.sk/organizujeme/

Vstupenky: (už len dnes v zvýhodnenej cene celodňového vstupného): https://tootoot.fm/sk/6006952ea9cdd300bcf47124