PREDSTAVUJEME: nová riaditeľka Lucia Kašiarová

PREDSTAVUJEME: nová riaditeľka Lucia Kašiarová

„Kam nás naša spoločná vízia posunie, to bude prekvapenie. A ja sa na to teším.“

NIEČO Z MINULOSTI

Lucia Kašiarová vyštudovala Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, VŠMU v Bratislave a Akademiu umení v Prahe. Bola zakladajúcou členkou Divadla Štúdio tanca. Je zakladateľkou organizácie ALT@RT a umeleckou riaditeľkou kreatívneho priestoru Studio ALTA. Od roku 2022 je aj riaditeľkou Divadla Štúdio tanca.

NIEČO Z PRÍTOMNOSTI

Lucia má rada polohu divadla, vidí ho ako atraktívne špecifikum: pokojná a inšpiratívna lokalita, hory a príroda. Pre Luciu je dôležitý osobný rozmer spolupráce, a práve osobný vzťah k Štúdiu tanca ju priviedol na jeho manažérsky post.

NIEČO Z BUDÚCNOSTI

„Som síce človek, ktorý je prirodzene nastavený k inovatívnym prístupom, výzvam, netradičným riešeniam….ale úprimne, nikdy nemám konkrétnu víziu. Tá sa tvorí v organizácii spoločne, na základe potrieb, predstáv, možností, reality, utopostických ideí. Takže sa vlastne teším na to, ako to dopadne. Ako sa budeme o pár rokov vnímať my a ako nás bude vnímať naše okolie.“

Foto: Vlado Veverka