PREDSTAVUJEME: Jozef Vlk

PREDSTAVUJEME: Jozef Vlk

Jozef Vlk / Muž bez vlastností – Koncept, réžia, hudba


Jozef žije v Bratislave. Autor, režisér, skladateľ, hudobník a producent v slobodnom povolaní. Po založení divadelnej skupiny Hubris /neskôr premenovanej na Debris Company/ absolvoval niekoľko hudobno-divadelných štipendií. Ako režisér a autor hudby spolupracoval s viacerými významnými osobnosťami na rôznych domácich a medzinárodných hudobných, divadelných a filmových projektoch s úspechom uvádzaných doma aj v zahraničí.


V súčasnosti sa pohybuje väčšinou v oblasti súčasnej a elektronickej novej hudby, súčasného tanca, divadla a filmu. Je častým nominantom na divadelné ocenenia sezóny DOSKY a Ceny TTB za umenie. So svojim súborom DebrisCompany/physical theatre brázdi medzinárodné aj domáce vody už niekoľko rokov.


Jozef je aj náš priateľ a inšpirátor. Spolu so Stankou Vlčekovou pripravil pre nás už dve skvelé predstavenia Be Bop a Roots.


DIVADLO ŠTÚDIO TANCA – Muž bez vlastností

Predpremiéra: 25.6.2020 o 17:00

Premiéra: 26 a 27.6. o 19:00