Predpredaj na Dni tanca pre vás je spustený

Predpredaj na Dni tanca pre vás je spustený

Na linku https://tootoot.fm/sk/6006952ea9cdd300bcf47124 si môžete po dobu jedného týždňa od dnes kúpiť výhodnejšie celodenné vstupenky, ktorých počet je limitovaný.