OPEN CALL / Dni tanca 2023

OPEN CALL / Dni tanca 2023

DNI TANCA / Dance for every body

Zapojenie slovenských produkcií do medzinárodného festivalu Dni tanca je pre nás kľúčové. Preto vyhlasujeme OPEN CALL, na základe ktorého vyberieme tanečné produkcie, intervencie, happeningy, ktoré sa stanú súčasťou programu festivalu.

DANCE FOR EVERY BODY – ústredná téma festivalu. Zaujíma nás každý, každé telo, tancuj s každým, tancuj pre každého, hýbe sa každé telo. Ak máte projekt, ktorý sa viaže k tejto téme, chceme o tom vedieť.

HĽADÁME

-profesionálne tanečno-divadelné a performatívne diela alebo ich časti, resp. intervencie/happeningy -diela s nápaditou poetikou, vizuálnosťou, témami a hlavne pohybom

PONÚKAME

-finančnú podporu projektu  -poskytnutie profesionálneho priestorového a technického zázemia pre rôzne typy produkcií -prezentovanie sa na medzinárodnom festivale

Vyberať bude dramaturgická rada v zložení:

Lucia Kašiarová / riaditeľka Divadla Štúdio tanca
Zebastián Méndez Marín / umelecký vedúci Divadla Štúdio tanca
Markéta Perroud / umelecká riaditel’ka PONEC – divadlo pro tanec, umelecká spoluriaditelľka Mezinárodného festivalu TANEC PRAHA

Projekty posielajte prostredníctvom odkazu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJAIwZmS_kazNhiG82MnPtC1ZPIhILpYNxbRujeYyiSO1c4Q/viewform?usp=sharing

Konanie festivalu: 4. – 11. júna 2023

DEADLINE na podanie prihlášok: 15. november 2022

Projekty posúdi dramaturgická rada do 30. novembra 2022.