Nová sezóna pred nami a s ňou dva kľúčové pojmy…

Nová sezóna pred nami a s ňou dva kľúčové pojmy…

Vážení diváci

Novú sezónu sme sa rozhodli miesto pomenovania skôr opísať dvomi výstižnými pojmami, s ktorými sa nám asociuje dnešok. Predstavujeme prvý z nich:

DOBA SA POHLA

Z jari tohto roka sa životy nás všetkých, naša práca a istoty otriasli. S plným vedomím sme sa  snažili pozerať na novovzniknutú situáciu zodpovedne a z rôznych uhlov. Čas, keď sa doba výrazne zmenila, sme využili  na spomalenie, spätné obzretie, pohľad do vnútra a znovupoloženie (si) základných otázok, na ktoré bohužiaľ v zrýchlenom tepe doby nebýva čas a priestor.

Všetci vieme, že veci sa zmenili, nikto však nevie ako. Spoločne však chceme  hľadať nové cesty a spôsoby ako vytrvať a pokračovať v tom, čo nás naozaj baví a spája  – a to je tanec.

Naše aktivity, starostlivo naplánované až do konca decembra nájdete v sekcii program. Stačí si už len vybrať!