Mesiac začíname ČINne

Mesiac začíname ČINne

ČIN – najintenzívnejšia tretina triptychu 3×20 Ženy z dielne Lívie Méndez Marín Balážovej otvára našu aprílovú sériu na www.navstevnik.online Viac detailov nájdete priamo v sekcii program alebo na našom profile na stránke www.navstevnik.online

Tešíme sa na „virtuálne“ stretnutia