Live stream premiéra Besi je úspešne za nami!

Live stream premiéra Besi je úspešne za nami!

Sobotná live stream premiéra inscenácie Besi dopadla výborne. Ďakujeme pekne za záujem a pochvalné slová. Kto ste nestihli, záznam bude do najbližšej soboty večera online, takže si ho môžete pozrieť a aj podporiť.

Link na video: https://www.facebook.com/dstbb/videos/156539946131619

Link pre možnosť podpory dobrovoľnou kúpou vstupenky: https://tootoot.fm/en/events/60093fd2a9cdd30ff424c06c