Informácia o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku

Informácia o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku

Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica zverejňuje informáciu o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK vo svojej správe.

Majetok / PDF