Info pre divákov a návštevníkov

Info pre divákov a návštevníkov

Divadlo Štúdio tanca v zmysle pokynov zriaďovateľa a MZ SR týkajúcich sa súčasnej situácie ohľadom ohrozenia zdravia  informuje svojich návštevníkov, že od dnes 9.3.2020 až do odvolania, neuvádza predstavenia pre verejnosť a organizované skupiny.

V prípade, že príde k zmenám všeobecných pokynov od zodpovedných orgánov, budeme Vás včas informovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.

Výuku kurzov pre verejnosť tiež dočasne pozastavujeme.