Ideme ďalej

Ideme ďalej

Začíname obdobie, v ktorom zažijeme svoj „vrchol“ na scéne Komorného divadla Domu kultúry a aj svoj prvý pád – stratu priestorov a „bezdomovectvo“. 

Tiež však  je to obdobie prechodu pod zriaďovateľskú pôsobnosť Banskobystrického samosprávneho kraja,  ale  najmä – zrod  idey vlastného priestoru, ktorú začíname trpezlivo zhmotňovať.

A  pozor, prichádzajú  ďalšie zaujímavé  tváre – viacerí talentovaní tanečníci z bystrického konzervatória,  ale hlavne niekto, kto je tu s nami dodnes – hádajte, kto?

Divy priestoru / premiéra 6. 10. 2004

Čierny kocúr / premiéra 11. a 12.3. 2004

Nové stromy vo mne / premiéra 11. a 12. 11. 2005

Double evening II (Muscosus a Vnútorné oko) / premiéra 17. a 18.3. 2006

Nočný pokoj / premiéra 16. a 17.3. 2007

Blízkosť vzdialených / premiéra 1.12. 2007

O sestre drakom unesenej / premiéra 15.3.2008

Iné ráno / premiéra 10. 12. 2008

Be Bop / premiéra: 12. 12. 2008

Bioprodukt / premiéra 17. 10. 2009

Posed / premiéra 26. 3. 2010

Pena dní / premiéra 23. 4. 2010