„Dôležité je neprestať klásť otázky“.

„Dôležité je neprestať klásť otázky“.

Povedal Einstein. Tento citát platí rovnako aj v univerze umenia, v tomto prípade aj v našej najnovšej inscenácii JUMBLE.

  • Koľko z diela bolo „choreografované“ a koľko improvizované?
  • Ako scénografia ovplyvňovala dianie na javisku?
  • Ako pracuje JUMBLE s otvorenosťou voči tanečníkom i publiku?
  • Čo si z predstavenia môžu odniesť mladí tanečníci?
  • Ako by vystihli JUMBLE jedným slovom samotní aktéri?

Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa môžete dozvedieť v nedávnej online JUMBLE Q&A diskusii. Ak by ste chceli preniknúť umeniu „pod kožu“ a ovládate základy angličtiny, ponúka sa všetkým vzácna príležitosť ísť králičou norou ešte o niečo hlbšie…

Tu je link:

www.facebook.com/divadlostudiotancabb/videos/704525540187861