Ďalšia etapa

Ďalšia etapa

Čas bežal, divadlo zrelo… Postupne vznikalo (okolo nás) to, bez čoho sa žiadne nekomerčné umenie nezaobíde –skutočná  scéna. Prirodzene sme sa otvorili hosťujúcim tvorcom a sieťovali sme vzájomne mnohých umelcov, ktorých sme sa vždy snažili vidieť v prvom rade ako ľudí. Vznikli z toho nespočetné hlboké väzby, priateľstvá, lásky…Po prvej silnej zostave tanenčíkov, ktorí pomáhali zakladať aj  formovať divadlo, začali prichádzať další.

Izby / premiéra 12. a 13. 10. 2001

Šachmat alebo šachymachy / premiéra 12. a 13.4. 2002

Aina pre 5 singlov / premiéra 4. a 5. 4. 2003

Tichá púšť / premiéra: 16. a 17. 5. 2003

Double evening I. (Sectio a Mirákulos) / premiéra 27. a 28.2. 2004